Liên hệ

MÁY MAY CÔNG NGHIỆP NGỌC HẢI

Địa chỉ: 55/25 Đường Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, TP. HCM
Điện thoại:  0933 1428000
Email: ngochai101183@gmail.com
Website:maymayngochaihcm.com

Làm lại